Reservatie:

 • Dit kan telefonisch, per mail of via het online contactformulier.
 • De reservatie is pas definitief en geldig als deze door ons bevestigd werd.
 • De mail wordt geregeld nagekeken, u mag dan normaal ook binnen de 24 uur een antwoord verwachten.
 • Als wij jullie mail ivm info over een springkasteel beantwoorden, wordt dit springkasteel tot 24 uur na ons antwoord in optie gehouden. Na 24 uur zonder antwoord van jullie wordt dit springkasteel verder verhuurd.
 • De huurder is verboden om het gehuurde uit te lenen of om door te verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de verhuurder.
 • Er is steeds maar 1 aanbieding geldig, de aanbieding die geldig is bij uw reservatie is de aanbieding die u krijgt bij het leveren van de attracties.

 

Voorzieningen:

 • De huurder moet stroom voorzien met aarding van 220V en 16A voorzien.
 • De huurder zorgt voor een vrije doorgang van 1 à 2 meter, afhankelijk van de attractie, om deze tot op zijn plaats te krijgen. Dit verschilt van attractie, daarom laten wij u graag weten welke doorgang wij nodig hebben voor de attractie die u wilt.
 • Voorzie rond het springkasteel een ruimte van 1 meter langs elke zijde en 2 meter achter het springkasteel voor de motor.
 • Er moet iemand aanwezig zijn bij levering en ophaling om te helpen indien nodig.

 

Annulatie:

 • Bij aanhoudend slecht weer of bij slecht weer voorspelling kan u kosteloos annuleren tot 24 uur voor levering. Indien u later als 24 uur voor levering annuleert, kunnen wij 50% van de huurprijs factureren.

 

Betaling:

 • De betaling van de gehuurde attracties gebeurd contant bij in ontvangst name van de gehuurde attracties.

 

Waarborg:

 • Bij afhaling van een attractie vragen wij 100 euro waarborg.
 • Bij levering van een attractie vragen wij 50 euro waarborg.

 

Levering en ophaling:

 • De huurperiode begint ten vroegste om 08:00 en eindigt ten laatste om 22:00, mits afspraak kan er een afwijking op de huurperiode zijn.
 • Ten laatste de dag voor de levering sturen wij een sms, mail of nemen wij contact op om juist af te spreken wanneer de attractie wordt geleverd.
 • Voor de levering hebben wij een doorgang nodig van 1 à 2 meter, dit verschilt van welke attractie.
 • Wij laten u graag weten welke doorgang wij nodig hebben voor de attractie die u wilt.
 • Levering door het huis, enkel als er voldoende plaats is om in de tuin te geraken. Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade die eventueel in huis wordt aangebracht bij de levering of ophaling.
 • Indien op het afgesproken tijdstip niemand aanwezig is om de attractie in ontvangst te nemen zal de attractie toch aangerekend kunnen worden. En als er niemand aanwezig is als wij de attractie komen ophalen zal de attractie een dag extra kunnen aangerekend worden.
 • In geval van niet of laattijdige levering, buiten de wil van de verhuurder, zal de klant geen enkele schadevergoeding kunnen eisen van de verhuurder.
 • Bij het zelf afhalen en terug brengen van de attracties dient men zich aan de afgesproken tijdstippen te houden, anders kan er een dag of extra dag aangerekend worden. Als de attractie de volgende dag verhuurd is en deze word niet terug gebracht op het afgesproken tijdstip zal er een schadevergoeding aangerekend worden.
 • Bij het zelf afhalen en terug brengen van een springkasteel, moet dit proper ( gepoetst ) terug bezorgd worden.

 

Plaatsing:

 • De attractie kan best op een vlakke en zachte ondergrond ( bij voorkeur gras ) geplaatst worden. De attractie mag niet geplaatst worden op een puntige ondergrond.
 • Als op vraag van de huurder het springkasteel op een harde ondergrond dient geplaatst te worden, kan het niet verankerd worden en zijn wij niet verantwoordelijk voor de eventuele schade die daaruit volgt.
 • De blower van de attractie mag nooit afgedekt worden. Deze is bestand tegen water. Indien u de blower uitschakelt mag deze weer worden aangezet als de motor volledig tot stilstand gekomen is.
 • Indien de attractie bij de huurder overnacht, zal de huurder instaan voor het afkoppelen van de blower en het veilig wegbergen ervan.
 • De attractie mag na de opstelling niet verplaatst worden.
 • De toevoerbuis tot de motor moet steeds gestrekt liggen ( voorkomt verbranding van de motor )
 • Op zand moet de blower overigens op houten platen kunnen gezet worden, zodat deze geen zand kan aanzuigen. Als dit niet kan en de blower is bij ophaling vol zand, zal deze gefactureerd worden aan de klant.

 

In ontvangstname.

 • Bij in ontvangstname zal de huurder een huurovereenkomst tekenen. Hiermee verklaart de huurder alle huurvoorwaarden en gebruiksvoorwaarden gelezen te hebben en hiermee akkoord te gaan.
 • Ook bevestigd de huurder op de hoogte te zijn van de werking van het gehuurde goed en heeft hij notie genomen van de goede staat van de attractie.

 

Aansprakelijkheid:

 • De klant is verantwoordelijk voor eventuele schade/ongevallen veroorzaakt door het gehuurde voorwerp tijdens de huurperiode.
 • Alle schade anders dan normale slijtage, alsook eventuele reinigingskosten veroorzaakt door abnormaal gebruik zullen worden aangerekend aan de huurder. De huurder blijft verantwoordelijk tot de volgende verhuring.

 

Verantwoordelijkheid:

 • De verhuurder kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurtelijke ongevallen tijdens het gebruik, op- en afbouw, schade aan grasvelden en andere ondergronden, schade aan elektrische installaties.
 • De huurder staat in voor de bewaking en de bewaring van de gehuurde attracties, hij zal de aangebrachte schade vergoeden en bij diefstal van de attracties en/of toebehoren de kosten van herstelling/vernieuwing op zich nemen.
 • U kan bij uw verzekeringsagent een extra verzekering afsluiten, welke elk ongeval zal dekken vanaf de in ontvangstname tot de wederafgifte, met afstand van elk recht op verhaal lastens de verhuurder.
 • Permanent toezicht van een volwassene is ten strengste aanbevolen.

 

Wat bij regen?

 • Bij regenweer blijft een springkasteel gewoon in opgeblazen toestand staan.
 • De spelen mogen niet in de regen blijven, de huurder zal instaan voor het veilig wegbergen van de spelen als  het gaat regenen.
 • Springkastelen moeten gans de huurperiode opgeblazen blijven ( dus ook bij regen ).
 • Uitgezonderd bij rukwinden en/of onweer mag het springkasteel tijdelijk afgelaten worden, doe dan de volgende stappen:
  • – stroom uitschakelen de muren naar binnen plooien
  • – springkasteel dubbelvouwen zodat er niet veel water kan inlopen.
 • Indien het toch open blijft liggen sijpelt er water in het binnenste en ontstaat er schade die door de huurder dient betaald te worden.
 • Belangrijk: na het onweer het kasteel zo snel mogelijk terug opblazen zodat het kan drogen.
 • Om misverstanden te vermijden, overdekte springkastelen zijn bedoeld als zonnewering en niet zozeer als bescherming tegen de regen. Een zekere bescherming tegen de regen is aanwezig maar toch zal nog steeds regenwater doorsijpelen.

 

Gebruik van de attracties:

 • Brillen, schoenen, sleutelhangers of andere puntige voorwerpen zijn strikt verboden tijdens het gebruik van het springkasteel. Dit om materiële en lichamelijke schade te voorkomen.
 • Verboden om op de muren te klimmen of te hangen.
 • Verboden te eten of te drinken op het kasteel en eten of drinken te plaatsen op de spelen.
 • Verboden met smink, snoep, stiften en stylos op het springkasteel, want dit kan soms grote gevolgen hebben van moeilijk tot niet te reinigen.
 • Het voorste gedeelte dient enkel als opstap. Hierdoor is het uit veiligheidsoverwegingen ook verboden hierop te springen.
 • Als het springkasteel een regenzeil heeft mag dit niet verwijdert worden.
 • Een springkasteel is ontworpen voor kinderen. Permanente begeleiding dient aanwezig te zijn.
 • De besproken beperkingen in gebruik zijn niet limitatief opgesomd.
 • Wanneer de attractie uitzonderlijk vuil is, wordt er een reinigingskost geteld, indien er permanente schade is, wordt een schadevergoeding aangerekend.